Židovský hřbitov u Hřivčic

Židovský hřbitov byl založen patrně v druhé polovině 17. století a v roce 1837 byl ještě rozšířen. Celková plocha pozemků je 5025 m². Na bývalém pohřebišti o ploše 3163 m² je dochováno kolem 400 náhrobků, z nichž je mnoho barokních a klasicistních. Nejstarší pochází z roku 1687. Podle jiných údajů je židovský hřbitov mezi vesnicemi Hřivčice a Vrbno nad Lesy zaznamenán v pozemkových knihách až v roce 1732. Historickým vlastníkem dle katastru nemovitostí ( parcela 208 ) je Izraelské pohřební bratrstvo pro Hříškov a okolí. Současným vlastníkem památky je Židovská obec Teplice. Rozloha židovského hřbitova – bývalého pohřebiště je 3163 m², což je více než místní hřbitov – 1361 m².

Na mnohých pískovcových náhrobcích je původní hebrejské písmo, které je často doplněno symboly hvězd, rukou i tradičních liliových květů. Na některých hrobech jsou uvedeny i základní informace v latince. Nejmladší, často již žulové náhrobky, jsou čitelné celé. Například náhrobek Aloise Proppera, řezníka z Vraného z roku 1906 nebo Bedřicha Lederera z Hříškova z roku 1931. Jsou zde pohřbeni lidé ze Slavětína, Hříškova, Peruce, Hořešovic, Vraného a dalších obcí v širokém okolí. Z čitelných nápisů lze zjistit, že se zde pohřbívalo naposledy ve třicátých letech 20. století. Podle historických map vedla ke hřbitovu cesta také od Vrbna nad lesy směrem ke křížku u železniční trati. Ta byla zrušena v rámci scelování lánů a další zemědělské činnosti. V současné době se jediný možný přístup ke hřbitovu nachází ve směru od Hřivčic a končí na parkovišti u židovského hřbitova.

V regionu Perucko byla po roce 1918 místní židovská komunita natolik integrovaná do většinové společnosti, že mnozí její příslušníci byli pohřbíváni také na obecních hřbitovech, čímž význam tohoto pietního prostoru klesal. Během 2. světové války (po šoa) tato komunita prakticky zanikla. Po roce 1939 se o bývalý hřbitov nikdo nestaral a postupně zpustl. Hroby a náhrobky však byly vykrádány jen ojediněle. Koncem 20. století byl hřbitov ve zuboženém stavu, náhrobky pokácené a zarostlé křovím.

O rekultivaci židovského hřbitova se v roce 2000 pokusila Apoštolská církev Chomutov, misijní stanice Černčice ve spolupráci s Církví československou husitskou, náboženskou obcí Peruc . Na 60 let neudržovaném hřbitově v té době započaly práce s odstraňováním křovin. Tato aktivita však skončila a v roce 2008 byl hřbitov opět zarostlý.

Na základě reportáže na internetových Peruckých stránkách v roce 2008 se o obnovu hřbitova začala zajímat Židovská obec Teplice. Podařilo se domluvit spolupráci s občany Peruce, kteří během jednoho roku dokázali hřbitov téměř vyčistit od většiny náletových dřevin. Tato spolupráce pokračovala i v letech 2009 a 2010. Byly vykáceny některé suché stromy a průběžně sekána tráva a likvidovány nálety.

V rámci I. až IV. etapy projektu obnovy hřbitova se znovu postavilo více než 120 zachovalejších náhrobků, byla průběžně rekultivována a udržována zeleň. Dále byla na hřbitov umístěna informační cedule o historii židovského hřbitova a do nedalekých Hřivčic byly umístěny směrovky informující návštěvníky regionu o existenci této památky.

V současné době projekt rekultivace Židovského hřbitova u Hřivčic realizuje Spolek pro obnovu židovských památek na Perucku, který vznikl počátkem roku 2015, za finanční podpory Nadačního fondu obětem Holocaustu, Evropské organizace ESJF a Úřadu práce Ústeckého kraje.

Byla kompletně zrekonstruována obvodová hřbitovní zeď z opukového kamene včetně nové vstupní brány ze dřeva s kovovými prvky – Davidovy hvězdy.

Ve spolupráci s odbornou kamenickou firmou byl zhotoven památník obětem holocaustu IN MEMORIAM se jmény 17 zavražděných židovských občanů z Peruce. Památník je umístěn do zrekonstruovaného pietního prostoru bývalé márnice židovského hřbitova. Je tak důstojnou připomínkou zavražděných místních občanů židovského původu.

Cílem projektu je též upozornit veřejnost na nutnost tolerance, rasové a náboženské snášenlivosti. Obnova hřbitova umožní toto memento zachovat i pro budoucí generace tak, aby tyto hrůzy neupadly v zapomnění.

Chcete navštívit tuto židovskou památku? Poradíme jak.

ČD:Železniční stanice Vrbno nad Lesy, (vzdálenost cca. 2.5km)
Z nádraží se vydáte do centra obce kolem fotbalového hřiště. Na návsi se nachází prodejna potravin (bývalá Jednota). Asi 100m výše je rozcestí. Na něm se nachází směrovka židovský hřbitov doleva. Vydejte se tím směrem po asfaltové cestě. Ta končí asi po 100 metrech. Pokračujte po polní cestě směrem mírně nahoru.

BUS: Autobusová zastávka Hřivčice, (vzdálenost 1.5km)
Vystoupíte u kapličky (v blízké jednotě možnost nákupu občerstvení) a vydáte se směr Peruc, na konci obce u okálů doprava a pak doleva podle směrovky asfaltovou cestou k obecnímu hřbitovu. U něj se nachází informační panel. Následuje panelová a následně kamínková cesta k židovskému hřbitovu.

AUTO: Po asfaltové silnici a následně kamínkové cestě se dá dojet kolem obecního hřbitova Hřivčice (v obci jsou směrové tabulky) až k Židovskému hřbitovu, kde je nově vybudovaný parking (za vraty). Za nepříznivého počasí se dá zaparkovat u obecního hřbitova na konci asfaltky a poté dojít pěšky cca. 500m.

KOLO: Obcí Hřivčice prochází cyklostezka č. 3035 (Peruc – Panenský Týnec -Ročov)

PĚŠKY: Do nedalekého Peruce vede červená turistická stezka č. 0323 (Louny – Slavětín – Peruc).

Od Katiperku: Doporučujeme z ní odbočit v osadě Katiperk (pod bývalou tvrzí a dnes zchátralým statkem Débeř) a pokračovat po kaménkové cestě lesem. Lesní cesta se napojí na silnici, odbočit doprava a pokračovat cca. 500m na Hřivčice.

Ze Slavětína: Druhou možností je odbočit ve Slavětíně na cestu vedoucí kolem tzv. menhiru (nejspíše ukazatel cest)a risknout to lesem přímo nahoru po neznačené cestě. Jakmile vyjdete z lesa pokračujte vizuálně směrem ke statku Milonka (bývalý prasečák) a odtud pak na Hřivčice.

Z Peruce: K židovskému hřbitovu se dá dojít i po neznačené polní cestě vedoucí +- kolem železniční trati. Začátek je na Peruci v ulici hřbitovní, tzn. od Jednoty nahoru směrem k nádraží ČD, první doprava a pak rovně až k železničnímu přejezdu u vodárny. Za ním doprava a pak stále podél trati. Na konci cesty rovně po louce cca. 200m k lesíku odkud cesta dále pokračuje. Na rozcestí je ukazatel směr Hřivčice – Židovský hřbitov.

j

Vítězové fotosoutěže 2019

Vítězi letošní fotografické soutěže se stali:

Kategorie DOSPĚLÍ:

  1. místo – Kateřina Peksová
  2. místo – Pavel Hendrych
  3. místo – Petr Kozelek
  4. místo – Pavel Melicherčík
  5. místo – Vladimír Jakub Mitura

Kategorie DĚTI:

  1. místo – Tereza Dlouhá
  2. místo – Michal Valenta
  3. místo – Karolína Benešová
  4. místo – Kateřina Suchánková
  5. místo – Lucie Slivkaničová

Zvláštní ceny:
za panoramatický snímek – Karel Beneš
za momentku – Jana Kučerová
za originální nápad – Miroslava Šindelářová
za snímek Život v Poohří – Petr Hernády

Galerie vítězů:

X