Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.

 

Ředitel agentury: Ing. Lukáš Pichlík

Tel.: +420 731 086 714

E-mail: reditel@dolnipoohri.cz 

Asistentka ředitele: Petra Drahoňovská, DiS.

Tel.: +420 731 066 518

e-mail: dolnipoohri@gmail.com

 

Skype: dolnipoohri1

Web: http://www.dolnipoohri.cz

Facebook: http://www.facebook.com/regionDolniPoohri

 

Sídlo: Nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec

Provozovna: Chmelařské muzeum, nám. Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec

IČ: 28750721

DIČ: NEJSME PLÁTCI DPH (CZ28750721)

Bankovní spojeníč. ú. 107-1481330207/0100, KB a.s., pobočka Žatec

 

Zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl O, vložka 326

Spolupracujte s Destinačním fondem

 

Vznik destinačního fondu je založen na partnerství podnikatelů, obcí, krajské samosprávy a neziskových organizací.

O rozdělení prostředků destinačního fondu rozhoduje založený Poradní sbor.

Hlavní cíle k využití prostředků fondu:

• Společná propagace celého regionu

• Regionální turistická doprava

• Turistické produkty a projekty

Každoročně realizované činnosti z destinačního fondu:

• vydávání katalogů služeb a produktů,

• vydávání tištěných propagačních materiálů

• úzká spolupráce s projektem Brána do Čech

• jednotné zahajování turistické sezóny

• prezentace na veletrzích

• propojení s portálem www.kudyznudy.cz; www.branadocech.cz

Dohoda o zřízení Destinačního fondu s přij. změnami

X