Poohří regionální produkt®

 

 

Na území Poohří se můžete při nákupech setkat s výrobky označenými speciálním logem POOHŘÍ regionální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Poohří.

Seznam všech certifikovaných značek naleznete na www.regionalni-znacky.cz/poohri.

 

Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

 

 

    – dostatečně kvalitní,

 • šetrné vůči životnímu prostředí,
 • – jedinečné ve vztahu k Poohří – vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou.

 

U každého výrobku hodnotí splnění všech těchto kritérií certifikační komise. Více o certifikačních kritériích a certifikační komisi se dozvíte v sekci Pro výrobce.

 

 

Symbol ve značce vychází z typického tvaru vodních vln řeky Ohře, která dala regionu jedinečný ráz. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci, historickou patinu a tradice místních lidí.

 

Nejběžnějším způsobem, jakým mohou být výrobky označeny, je umístění některé z těchto visaček nebo samolepek na výrobek nebo jeho obal. U některých výrobků může být značka začleněna také přímo do etikety, nebo být součástí samotného výrobku. V případech, kdy nelze značit každý výrobek zvlášť (např. pečivo), bude označen společný regál, box apod., ve kterém se výrobky prodávají. Značku uděluje Destinační agentura Dolní Poohří řemeslným, zemědělským a přírodním produktům, ale také jedinečným službám či neopakovatelným zážitkům.

 

Cílem značení místních výrobků je zviditelnit region Poohří a pomoci zdejším výrobcům. Značka usnadní orientaci zákazníkům – a to jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr z Poohří, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem podpořit především „své sousedy”. 

Kliknutí

Porta Aperta otevírá brány ateliérů

V sobotu 17. září se v rámci akce Porta Aperta otevřou brány téměř osmdesáti řemeslných dílen a farem po celé České republice. Připojí se k ní také dva ateliéry v Dolním Poohří, které se mohou pyšnit certifikátem POOHŘÍ regionální produkt®. Zavítat na návštěvu můžete...

Hledají se výrobky a zážitky z Poohří

Pěstujete nebo vyrábíte v Poohří regionální potraviny? Nabízíte turistům jedinečné zážitky? Prodáváte originální suvenýry a dárky? Nabízíte typickou kuchyni? Pak je právě vám určena nová, již třináctá výzva Destinační agentury Dolní Poohří k certifikaci značkou...

Na Dni Ohře nakoupí návštěvníci u certifikovaných výrobců

Na konci května zasedla po dvanácté certifikační komise, která vybírá originální zážitky, služby a výrobky z Poohří. Producenti a poskytovatelé služeb z regionu podél řeky Ohře pak mohou používat značku „Poohří regionální produkt®“, která je zárukou původu a kvality....

Certifikace zážitků a výrobků z Poohří se opět otevírá

V letošním roce poprvé mohou producenti a poskytovatelé služeb z regionu podél řeky Ohře přihlásit své výrobky, zážitky a služby do procesu certifikace. Mohou tak získat a používat značku „Poohří regionální produkt®“, která je symbolem originality a zárukou původu a...

Certifikace zážitků a výrobků z Poohří poprvé na dálku

Samými jedničkami bylo ověnčeno zasedání certifikační komise značky „Poohří regionálníprodukt®“. Konalo se 11. 11. již po jedenácté a bylo to zcela poprvé, kdy komise hodnotilavýrobky a zážitky prostřednictvím videokonference. Komise se zabývala jedenáctižádostmi o...

Certifikace originální zážitků a výrobků se vrací

Po vynucené pauze se Destinační agentura Dolní Poohří vrací k certifikování jedinečných služeb, zážitků a výrobků z regionu značkou „Poohří regionální produkt®“. Další kolo přijímání žádostí o certifikáty začalo první zářijový den a komise zasedne v průběhu...

Jarní vlna certifikace 2020 zrušena!!!

Na základě okolností s šířící se koronavirovou nákazou rušíme zasedání certifikační komise POOHŘÍ regionální produkt. Další výzvu tedy vypíšeme pravidelně na podzim. Do té doby přejeme pevné zdraví.

Základní informace

 

 

Místním živnostníkům, řemeslníkům, zemědělcům, potravinářům, malým a středním firmám značka přináší:

 

 • – podporu a koordinaci odbytových aktivit,
 • – propagaci a reklamu pro regionální produkty a služby,
 • – sounáležitost s regionem,
 • – vzájemnou spolupráci.

 

Propagace značky a značených výrobků, služeb a zážitků probíhá formou jednotných reklamních tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky apod.) a prostřednictvím médií (webové stránky, rádia, televize), společnou účastí na významných regionálních kulturních akcích, jarmarcích, slavnostech, trzích.

 

Regionální značka se uděluje výrobkům spotřebního charakteru, přírodním, zemědělským produktům, uměleckým dílům, ubytovacím a stravovacím službám a zážitkovým aktivitám, které splňují certifikační kritéria.

Kliknutí

Jak získat značku POOHŘÍ regionální produkt®

Regionální značku POOHŘÍ regionální produkt® koordinuje Destinační agentura Dolní Poohří. Značku uděluje nezávislá certifikační komise, složená z místních certifikovaných výrobců, zástupců místních samospráv, Asociace regionálních značek a dalších místních aktérů. Certifikační komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních kritérií.

 

 

Značka je udělována těmto typům výrobků a produktů:

 

 • – potraviny a zemědělské produkty – např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.,
 • – řemeslné výrobky a umělecká díla – např. výrobky ze dřeva, kamene, břidlice, keramiky, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, upomínkové                předměty, pohlednice apod.,
 • – přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.,
 • – ubytovací a stravovací služby,
 • – zážitky zprostředkující poznání regionu – celoroční nebo sezónní aktivity nebo tradiční akce.

 

Zcela zdarma Vám nabízíme osobní konzultaci, na které společně probereme, zda Vaše výrobky splňují certifikační kritéria. Vážným zájemcům rovněž nabízíme bezúplatnou pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky vč. potřebných příloh.

 

 

Příjem žádostí o značku pro výrobky je průběžný. Certifikační komise je svolávána dle potřeby. Přesné termíny jsou vždy aktuálně uveřejněny na webových stránkách. K vyplněné žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí.

 

 

Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky POOHŘÍ regionální produkt® po dobu 2 let.  Po uplynutí období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu značky, která se uděluje na další 3 roky. Při vydání certifikátu s Vámi Destinační agentura Dolní Poohří jako regionální koordinátor uzavře smlouvu o užívání značky.

U našich certifikantů také každoročně zařizujeme programy pro příměstské tábory. Jste organizátorem nějakého takového? Chcete pro Vaše děti nevšední zážitky z regionu? Kontaktujte nás na dolnipoohri@gmail.com a my pro Vás připravíme exkurze, výukové programy či dílničky u našich držitelů certifikátů. Tento program Vám navíc v rámci Dne s Dolním Poohřím bude partnersky uhrazen.

 

Kliknutí

Certifikační kritéria POOHŘÍ regionální produkt®

Kritéria pro udělení značky POOHŘÍ regionální produkt vycházejí ze společných pravidel a zásad Asociace regionálních značek. Dělí se na kritéria povinná a bodovaná. K povinným kritériím patří místní příslušnost k regionu, dodržování všech norem a legislativních předpisů vztahujících se na danou činnost a respekt k životnímu prostředí. Plné znění kritérií níže ke stažení.

Způsoby značení POOHŘÍ regionální produkt®

Certifikované výrobky musí být při prodeji řádně označeny, a to jedním z těchto způsobů:

 • – začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu značky,
  – označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, kterou si zakoupí od Koordinátora za režijní cenu,
 • – razítkem vytvořeným podle grafického manuálu značky, které se otiskne na obal nebo další součásti certifikovaného výrobku,
 • – v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě Koordinátora s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.

Certifikovaná ubytovací nebo stravovací zařízení označí budovu na viditelném místě zvenčí cedulí s logem značky, kterou si zakoupí od Koordinátora za režijní cenu.

Certifikované zážitky se značí stejně jako certifikovaná ubytovací nebo stravovací zařízení. Pouze v případě, že charakter zážitku neumožňuje trvalé umístění cedule, řeší se označení zážitku individuálně po konzultaci s Koordinátorem a případně ARZ (začleněním značky – loga do popisů a informačních materiálů vztahujících se k certifikovanému zážitku).

Držitel certifikátu může používat značku také dalšími způsoby dle grafického manuálu, např. na hlavičkovém papíře, reklamních materiálech, vizitkách, spolu s textem ve smyslu „Jsme držiteli certifikátu k užívání značky (logo)“.

 

Certifikační komise POOHŘÍ regionální produkt®

Certifikační komise je nezávislý orgán, který posuzuje žádosti o udělení značky „POOHŘÍ regionální produkt®“ a rozhoduje o udělení práv k užívání značky (certifikátu) pro určitý výrobek, zážitek či službu. Komise zasedá zpravidla 2x ročně a při jednáních se řídí vlastním jednacím řádem. Termíny zasedání a lhůta příjmu žádostí budou uveřejněny na tomto webu.

Členové certifikační komise:

Koordinátor značky:

Petra Drahoňovská, DiS.

Členové:
PhDr. Kateřina Čadilová  (ARZ, o.s.)

Ing. Lukáš Pichlík, MBA  (Destinační agentura Dolní Poohří)

Jaroslav Špička  (Destinační agentura Dolní Poohří)

Mgr. Petra Ludwigová  (Krajský úřad Ústeckého kraje)

Ing. Josef Ryšavý  (MAS Vladař)

Libuše Moravčíková  (Svazek obcí Podbořansko)

Mgr. Jan Losenický  (Město Kadaň)

Petr Liebscher (Město Kadaň)

Mgr. Vladimír A. Hons  (Město Louny)

Mgr. Denisa Hart Noheylová (Město Louny)

Zdeňka Lněničková (Zámek Krásný Dvůr) 

Ing. Petr Židlický (Živý kraj)

Dokumenty ke stažení POOHŘÍ regionální produkt®

Zásady udělování a užívání značky POOHŘÍ regionální produkt

pdf po-zasady.pdf

Certifikační kritéria pro udělení značky výrobkům

pdf po-kriteria-vyrobky.pdf

Certifikační kritéria pro udělení značky stravovacím a ubytovacím službám

pdf po-kriteria-sluzby.pdf

Certifikační kritéria pro udělení značky zážitkům

pdf po-kriteria-zazitky.pdf

Žádost o udělení značky pro výrobky

zadost-vyrobky.doc

Žádost o udělení značky pro ubytovací a stravovací služby

zadost-sluzby.doc

Žádost o udělení značky pro zážitky

zadost-zazitky.doc