Pěstujete nebo vyrábíte v Poohří regionální potraviny? Nabízíte turistům jedinečné zážitky? Prodáváte originální suvenýry a dárky? Nabízíte typickou kuchyni? Pak je právě vám určena nová, již třináctá výzva Destinační agentury Dolní Poohří k certifikaci značkou „Poohří regionální produkt®“.

Značku, o kterou se již osmým rokem stará Destinační agentura Dolní Poohří, využívají na čtyři desítky podniků a jednotlivců, kteří prošli certifikací. Na svých výrobcích a provozovnách tak mohou využívat značku s modrou vlnkou, která symbolizuje řeku Ohři. Pro turisty je značka, používaná ve třech desítkách turistických regionů České republiky, zárukou originality a kvality.

Do třináctého kola certifikace je možné přihlašovat potraviny a zemědělské produkty, řemeslné výrobky, umělecká díla, přírodní produkty, ubytovací a stravovací služby a též zážitky zprostředkující poznávání regionu. Uzávěrka letošního kola je v pondělí 9. května 2022, certifikační komise pak zasedne v závěru měsíce. Na webu www.dolnipoohri.cz/poohri-regionalni-produkt/ jsou k dispozici přihlášky i podrobnosti k podmínkám.

S certifikovanými výrobky se mohou turisté setkat také na akcích, které pořádá Destinační agentura. Určitě prodejce pozveme na letošní Den Ohře, konaný v červenci v Žatci, někteří s námi pravidelně jezdí na jednotlivé etapy Ohřecké Osmičky,“ říká Ing. Lukáš Pichlík, ředitel Destinační agentury Dolní Poohří. Všechny služby, zážitky a produkty si mohou zájemci prohlédnout na webu www.regionalni-znacky.cz/poohri.