Novinky v Dolním Poohří již míří do infocenter

Novinky v Dolním Poohří již míří do infocenter

Co čeká turisty v sezóně 2023 v Dolním Poohří, mohou zjistit návštěvníci z nového vydání publikace Novinky v Dolním Poohří. V těchto dnech ji Destinační agentura Dolní Poohří distribuuje do infocenter a turistických objektů regionu. Právě na informovanost turistů se chce agentura v letošním roce soustředit.

V letošním roce se budeme více věnovat turistickému managementu, propojení poskytovatelů turistických služeb a zlepšení informovanosti návštěvníků. Chceme zjednodušit cestu turisty ke službám,“ vysvětluje ředitel Destinační agentury Ing. Lukáš Pichlík. Agentura proto připravuje aktualizaci webových stránek a nově katalogy ubytovatelů, poskytovatelů služeb a producentů regionálních výrobků a potravin. Naším cílem je stát se zastřešující platformou,“ doplňuje Lukáš Pichlík. „Komunikace s obcemi, poskytovateli turistických služeb a dalšími zainteresovanými bude hlavním úkolem nového člena managementu agentury, který jeho řady rozšířil v březnu. Musíme oslovit místní podnikatele i instituce a přesvědčit je, že partnerství s Destinační agenturou pro ně bude přínosné,“ říká místopředseda správní rady Michal Voltr.

Agentura ale nezapomene ani na tradiční akce pro širokou veřejnost. Na konci dubna odstartuje nový turisticko-sportovní seriál, který naváže na oblíbenou Ohřeckou osmičku. Pod názvem Agaraton nabídne šest tras pro pěší, běžce i cyklisty napříč celým Dolním Poohřím od Perštejna do Peruce. Chybět nebude ani tradiční prázdninový Den Ohře, který se letos přesune na výstaviště v Lounech a konat se bude 22. července.

Pokud jde o propagaci Dolního Poohří směrem k široké turistické veřejnosti, chceme se letos zaměřit silněji na vizuální stránku, ať už jde o nabídku krás regionu prostřednictvím sociálních sítí nebo sérii videopozvánek na výlety Dolním Poohřím. Naším cílem bude ukázat turistům, že u nás najdou atraktivní památky, sportovní vyžití, ale též neobjevená místa s jedinečným geniem loci,“ doplňuje Michal Voltr. Od 1. dubna se na facebookový profil Dolní Poohří vrací seriál Na vlně zážitků, který nabízí tipy na akce a výlety v regionu. Každé úterý pak má premiéru jeden z dílů videoseriálu Toulky Dolním Poohřím. „Na závěr desetidílného seriálu představíme nový web s videi i informacemi pro turisty, aby se mohli po našich stopách ihned vydat,“ uzavírá Lukáš Pichlík.

Konference v Žatci představila moderní trendy v turistice

Konference v Žatci představila moderní trendy v turistice

Nové trendy v komunikaci i změny v preferencích turistů mapovala tento týden konference Stop&Stay, kterou pořádá Destinační agentura Dolní Poohří. Třináctý ročník konference cestovního ruchu hostilo město Žatec.

Do města chmele se odborná konference vrátila po devíti letech. Stejně jako každý rok jí předcházela poznávací cesta – letos to bylo pěšky a po nejzajímavějších turistických cílech města Žatce. Hosté konference z celé republiky tak zavítali do Chmelařského muzea, Mederova domu, nedávno opravené synagogy a večer se mohli po městě rozhlédnout z Chmelového majáku.

Na úvod konferenčního dne přivítal hosty jak předseda správní rady pořádající Destinační agentury Dolní Poohří Jaroslav Špička, tak náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák. První blok konference se věnoval turistickému marketingu 21. století. Tématem přednášek a diskusí tak byly především sociální sítě a nejrůznější možnosti on-line propagace turistických destinací. Zajímavé bylo představení interaktivní mapy chmelařské oblasti Žatecka, která vznikla v souvislosti s návrhem na zápis této krajiny na seznam světového dědictví UNESCO.

Nové trendy představil blok Wellbeing tourism, z něhož vyplynulo, že se v poslední době zásadně mění pohled turistů na lázeňství a wellness, kdy preferují krátké relaxační pobyty a jejich požadavkům se nyní snaží vyhovět i provozovatelé těchto zařízení. Další příspěvky se pak věnovaly nejen relaxaci těla, ale také duše. Vystoupil mimo jiné Jiří Čížek, starosta jednoho z nejznámějších magických míst Dolního Poohří, Panenského Týnce.

Blok Přeshraniční spolupráce zahájil zástupce Czech Tourism Petr Janeček, který představil jednak aktuální statistiky v návštěvnosti České republiky, ale také projekty na propagaci turistických atraktivit naší země v zahraničí. Ta se nově bude koncentrovat pod kratším názvem VisitCzechia. Hlavním komunikačním tématem pro zahraničí jsou v letošním roce Tradice, na příští dva roky to pak bude téma Aktivní odpočinek a relax. „Turistický trh se již oživuje, ale stále nám chybí zahraniční turisté,“ podotkl Petr Janeček. Otázkám spolupráce přeshraniční i meziregionální se věnoval Štěpán Javůrek, ředitel nově vzniklé Destinační agentury Krušnohoří. Podle něj je nyní v Krušných horách turistů dostatek, problémem je ale jejich špatná distribuce. „Trápí nás také délka pobytu turistů. Je třeba pro ně vytvořit takovou nabídku, aby zůstávali déle. V tom je pro nás důležitá spolupráce s regionálními partnery jako je Dolní Poohří, abychom turistům nabídli další možnosti a udrželi je v regionu déle,“ řekl Štěpán Javůrek.

Na závěr konference popřál ředitel pořádající agentury Ing. Lukáš Pichlík všem hostům úspěšný start turistické sezóny. „Pro konferenci jsme letos zvolili nový jarní termín, právě před zahájením nové turistické sezóny. Chtěli jsme tak nabídnout aktérům v turistickém ruchu inspiraci ještě na tuto sezónu,“ vysvětlil ředitel.

Konference Stop&Stay se koná od roku 2009, nejprve v Litoměřicích, později její pořádání převzala Destinační agentura Dolní Poohří. Poslední ročník se uskutečnil po dvouleté covidové pauze vloni v Lounech.

Konference cestovního ruchu ve městě chmelařských tradic

Konference cestovního ruchu ve městě chmelařských tradic

Do města chmele se po devíti letech vrací konference cestovního ruchu Stop&Stay. Na konci března se na dvoudenní konferenci v budově Staré papírny sejdou profesionálové v cestovním ruchu. Čeká je poznávání chmelařských památek v Žatci a tři tematické okruhy přednášek.

13. ročník konference, kterou pořádá Destinační agentura Dolní Poohří, se bude konat v Žatci ve dnech 27. a 28. března. Na první den je připravena poznávací cesta Žatcem, která účastníkům konference představí ty nejzajímavější památky a turistické atrakce města chmele. Pěší procházka bude spojena s několika ochutnávkovými zastávkami. Společenský večer v Chrámu chmele a piva završí večerní výstup na Chmelový maják.

Konferenční den se uskuteční v pobočce žateckého regionálního muzea ve Staré papírně v úterý 28. března od 9 hodin. Prvním tematickým blokem bude Marketing 21. století v cestovním ruchu. „Budeme se věnovat moderním technologiím a sociálním sítím. Inspiraci nabídnou zajímaví hosté z jiných regionů. Například o propagaci na síti TikTok budou přednášet kolegové z Pardubic,“ říká ředitel pořádající agentury Ing. Lukáš Pichlík. Sekce Wellbeing Tourism se bude věnovat cestování za uzdravením duše i těla. Posledním tématem pak bude Přeshraniční spolupráce. „O spolupráci se Saskem bude hovořit nový ředitel Destinační agentury Krušnohoří, věnovat se budeme také projektu zápisu Žatce na seznam světového dědictví UNESCO či kongresové turistice,“ doplňuje ředitel.

V rámci spolupráce s regionálními partnery se Destinační agentura spojila se Středním odborným učilištěm a Střední odbornou školou SČMSD Žatec, jejíž žáci se postarají o občerstvení účastníků konference.

Poznávací cesta začíná v pondělí 27. března ve 13 hodin před budovou radnice, společenský večer pak ve 20 hodin v Restauraci U Orloje. Konference se koná v úterý v časech 9 – 17 hodin. Přihlášky jsou k dispozici na webu https://www.dolnipoohri.cz/stop-stay/.

Poslední konference Stop&Stay se konala vloni ve výstavním pavilonu lounského výstaviště. V Žatci se tato odborná konference uskutečnila naposledy v roce 2014 a poté vystřídala celou řadu lokalit v Dolním Poohří.

Dolní Poohří se začíná připravovat na novou sezónu

Dolní Poohří se začíná připravovat na novou sezónu

Jen se v polovině listopadu Destinační agentura Dolní Poohří na slavnostním galavečeru rozloučila s letošní turistickou sezónou, začíná se chystat na novou. A stejně tak i města, památky a turistické atraktivity podél řeky Ohře. O svých plánech diskutovali jejich zástupci na pravidelném setkání, které agentura svolala do Žatce.

Ředitel Destinační agentury Dolní Poohří seznámil účastníky setkání s aktivitami agentury v roce 2022 a nastínil hlavní plány pro rok nadcházející: „Pokud jde o oblast propagace, připravuje na novou sezónu seriál videotipů, na jaře opět vyjdou Novinky v Dolním Poohří a chystáme se na řadu veletrhů cestovního ruchu. V květnu navíc budeme hostit velký televizní štáb ze Spojených států, který u nás bude natáčet cestopisný seriál.“ Mezi akcemi pro veřejnost bude dominovat čtvrtý ročník sportovně-turistického seriálu Ohřecká osmička a Den Ohře, který se letos přesune do Loun. Odborné veřejnosti pak bude určen další ročník konference cestovního ruchu Stop&Stay, který se bude konat na jaře v Žatci.

Na setkání se mimo jiné představilo nové informační centrum, které vzniklo v létě v budově muzea v Podbořanech. „V lednu příštího roku bychom měli otevřít v budově muzea novou expozici. Připravujeme také nové cyklostezky, které povedou od vodní tvrze v Hlubanech,“ prozradila Hana Oktábcová z Podbořan. Poprvé se setkání infocenter a památek účastnili také členové Spolku Mederova domu, který se veřejnosti otevřel letos a kromě prohlídek nabízí zajímavé programy v podobě výstav, koncertů, přednášek nebo tvůrčích kurzů a dílen.

Rekordní návštěvností, která přesáhla od začátku roku 11,5 tisíce, se na setkání mohl pochlubit zámek Stekník na Žatecku. Ten bude v příštím roce, stejně jako chmelařské památky v Žatci, netrpělivě vyhlížet zasedání Výboru světového dědictví, který má rozhodnout o zápisu chmelařské krajiny Žatecka na seznam UNESCO. Na podporu tohoto zápisu připravilo město Žatec novinku – stolní hru Cestou chmele, která by měla být již před Vánoci v prodeji.

Setkání destinační agentury, infocenter, památek a dalších zainteresovaných aktérů v cestovním ruchu se koná pravidelně dvakrát ročně, to příští bude před začátkem jarní turistické sezóny. Jaké novinky na turistickou sezónu kdo chystá, se pak turisté dozvědí prostřednictví newsletteru Novinky v Dolním Poohří, který bude na začátku sezóny k dispozici zdarma v infocentrech i turistických objektech.

Galavečer zakončil turistickou sezónu v Dolním Poohří

Galavečer zakončil turistickou sezónu v Dolním Poohří

Zaplněný sál Kulturního centra v Klášterci nad Ohří aplaudoval vestoje sedmnáctiletému Lukášovi. Právě pro něj vybírali peníze účastníci letošního ročníku turisticko-sportovní akce Ohřecká osmička. Na slavnostní galavečer si přišli pro ceny, ale též předat rodině Lukáška šek na rekonvalescenční pobyt.

Už podruhé věnovali účastníci Ohřecké osmičky startovné na dobročinné účely. Tentokrát se složili na rehabilitační pobyt Lukáše, který prodělal mozkovou obrnu. „Protože se ale vybralo víc, než bylo třeba na pobyt, koupili jsme za zbylé peníze Lukášovi tablet do školy, který si moc přál,“ prozradilředitel Destinační agentury Dolní Poohří Ing. Lukáš Pichlík.

Slavnostní večer v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří ukončil letošní turistickou sezónu v Dolním Poohří. Pro ceny si přišli nejrychlejší běžci a také chodci, kteří absolvovali všechny etapy Ohřecké osmičky.Agentura si pro ně připravila originální medaile i drobné dárky. Celkově na letošní ročník Osmičky dorazilo 447 účastníků. „Díky této sezónní akci jsme již mohli krásy – a některé i skryté – našeho regionu ukázat postupně několika stovkám nadšenců turismu. Pro řadu z nich to byla místa úplně nová a dosud nepoznaná. A přesně o to se snažíme,“ vysvětlil ředitel.

Agentura ocenila také tři vítěze fotografické soutěže Poohří vaším objektivem. Hlavní cenu si za svůj snímek kláštereckého zámku odnesla Jana Kučerová.

Když jsme před 11 lety zakládali tuto agenturu, říkali jsme si – pojďme ta města podél Ohře spojit. Já věřím, že se nám to podařilo. Chci vám poděkovat, že s námi jezdíte a poznáváte region Dolního Poohří,“ uvítal hosty místopředseda správní rady agentury Mgr. Michal Voltr.

O zábavu hostů večera se postaral taneční orchestr Klub 49, svými vystoupeními galavečer zpestřili akrobati KolbDance Rock´n´Roll nebo Flying Boys, Drumband Františka Zemana, taneční vystoupení skupiny Alice Batujevy a na závěr zábavu rozproudila rocková kapela Bohemicca Rock.