Nové trendy v komunikaci i změny v preferencích turistů mapovala tento týden konference Stop&Stay, kterou pořádá Destinační agentura Dolní Poohří. Třináctý ročník konference cestovního ruchu hostilo město Žatec.

Do města chmele se odborná konference vrátila po devíti letech. Stejně jako každý rok jí předcházela poznávací cesta – letos to bylo pěšky a po nejzajímavějších turistických cílech města Žatce. Hosté konference z celé republiky tak zavítali do Chmelařského muzea, Mederova domu, nedávno opravené synagogy a večer se mohli po městě rozhlédnout z Chmelového majáku.

Na úvod konferenčního dne přivítal hosty jak předseda správní rady pořádající Destinační agentury Dolní Poohří Jaroslav Špička, tak náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák. První blok konference se věnoval turistickému marketingu 21. století. Tématem přednášek a diskusí tak byly především sociální sítě a nejrůznější možnosti on-line propagace turistických destinací. Zajímavé bylo představení interaktivní mapy chmelařské oblasti Žatecka, která vznikla v souvislosti s návrhem na zápis této krajiny na seznam světového dědictví UNESCO.

Nové trendy představil blok Wellbeing tourism, z něhož vyplynulo, že se v poslední době zásadně mění pohled turistů na lázeňství a wellness, kdy preferují krátké relaxační pobyty a jejich požadavkům se nyní snaží vyhovět i provozovatelé těchto zařízení. Další příspěvky se pak věnovaly nejen relaxaci těla, ale také duše. Vystoupil mimo jiné Jiří Čížek, starosta jednoho z nejznámějších magických míst Dolního Poohří, Panenského Týnce.

Blok Přeshraniční spolupráce zahájil zástupce Czech Tourism Petr Janeček, který představil jednak aktuální statistiky v návštěvnosti České republiky, ale také projekty na propagaci turistických atraktivit naší země v zahraničí. Ta se nově bude koncentrovat pod kratším názvem VisitCzechia. Hlavním komunikačním tématem pro zahraničí jsou v letošním roce Tradice, na příští dva roky to pak bude téma Aktivní odpočinek a relax. „Turistický trh se již oživuje, ale stále nám chybí zahraniční turisté,“ podotkl Petr Janeček. Otázkám spolupráce přeshraniční i meziregionální se věnoval Štěpán Javůrek, ředitel nově vzniklé Destinační agentury Krušnohoří. Podle něj je nyní v Krušných horách turistů dostatek, problémem je ale jejich špatná distribuce. „Trápí nás také délka pobytu turistů. Je třeba pro ně vytvořit takovou nabídku, aby zůstávali déle. V tom je pro nás důležitá spolupráce s regionálními partnery jako je Dolní Poohří, abychom turistům nabídli další možnosti a udrželi je v regionu déle,“ řekl Štěpán Javůrek.

Na závěr konference popřál ředitel pořádající agentury Ing. Lukáš Pichlík všem hostům úspěšný start turistické sezóny. „Pro konferenci jsme letos zvolili nový jarní termín, právě před zahájením nové turistické sezóny. Chtěli jsme tak nabídnout aktérům v turistickém ruchu inspiraci ještě na tuto sezónu,“ vysvětlil ředitel.

Konference Stop&Stay se koná od roku 2009, nejprve v Litoměřicích, později její pořádání převzala Destinační agentura Dolní Poohří. Poslední ročník se uskutečnil po dvouleté covidové pauze vloni v Lounech.