GDPR a ochrana osobních údajů

Kdo jsme:

Naše webová adresa je: https://www.dolnipoohri.cz.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč:

  1. Komentáře: shromažďujeme údaje z formuláře pro komentář, IP adresu a user agent pro detekci spamu.
  2. Média: doporučujeme nezahrnovat EXIF GPS údaje v nahrávaných obrázcích.
  3. Kontaktní formuláře: ukládáme poskytnuté informace pro zpracování požadavků.
  4. Cookies: uchováváme cookies pro uživatelský komfort a zajištění správné funkce webu.
  5. Vložený obsah z dalších webů: mohou shromažďovat vaše údaje, pokud na nich máte účet a jste přihlášeni.

S kým sdílíme vaše údaje:

Sdílíme vaše údaje pouze s nezbytnými třetími stranami pro správné fungování našeho webu a zajištění služeb.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje:

Komentáře a jeho metadata uchováváme po dobu neurčitou. Uživatelské údaje ukládáme pouze po dobu existence účtu na našem webu.

Jaká máte práva?

Máte právo na export nebo odstranění vašich osobních údajů, které o vás uchováváme, kromě údajů, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vaše kontaktní údaje:

Vaše kontaktní údaje jsou používány pouze pro komunikaci s vámi v souvislosti s vašimi požadavky a nejsou sdíleny s třetími stranami, pokud to není nezbytné pro poskytnutí služeb.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Vaše údaje jsou chráněny vhodnými bezpečnostními opatřeními a jsou přístupné pouze oprávněným osobám.

Jaké postupy máme při úniku informací?

V případě úniku informací máme postupy pro rychlé zajištění a nápravu situace, včetně povinnosti informovat postižené uživatele a příslušné orgány o tomto incidentu.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Občas můžeme získávat osobní údaje od třetích stran, jako jsou sociální sítě nebo marketingové platformy, které nám poskytují demografické a kontaktní údaje o potenciálních zákaznících nebo uživatelích.

Jaké automatizované rozhodnutí provádíme a/nebo profilujeme uživatelská data?

Některá automatizovaná rozhodnutí mohou zahrnovat personalizaci obsahu, nabídek nebo reklam, které se zobrazují na základě vašich předchozích interakcí s naším webem, zájmových oblastí nebo demografických údajů. Tyto procesy jsou prováděny za účelem zlepšení uživatelského zážitku a poskytnutí relevantního obsahu.

Informační povinnost regulovaného průmyslu:

V případě, že jsme součástí regulovaného průmyslu nebo jsme povinni dodržovat určité informační povinnosti, budeme postupovat v souladu s platnými zákony a nařízeními a poskytneme vám všechny nezbytné informace o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech v tomto ohledu.