Galavečer v kláštereckém Kulturním centru bude slavnostní tečkou za turistickou sezónou v Dolním Poohří. Uskuteční se v sobotu 12. listopadu. Pak už se Destinační agentura Dolní Poohří bude chystat na svou dvanáctou sezónu v roce 2023.

Mohlo by to vypadat, že se každý podzim opakuji ve svém hodnocení. Nicméně je zřejmé, že je o naše památky i méně frekventovaná místa v regionu stále větší zájem. Turisté se již identifikují se značkou a image Dolního Poohří a v drtivé většině nás umí geograficky umístit na mapu ČR. Znají naše turistické cíle a co víc – rádi se k nim opakovaně vrací! Tento posun vnímám především při osobní účasti na nejrůznějších veletrzích a akcích cestovního ruchu,“ hodnotí oblibu regionu ředitel Destinační agentury Dolní Poohří Ing. Lukáš Pichlík.

Na propagaci značky Dolního Poohří měl bezesporu velký vliv turisticko-sportovní seriál Ohřecká osmička, který se letos konal potřetí a získává si stále větší oblibu. „Ohřecká osmička ukazuje místním i přespolním krásy Dolního Poohří, lidé se podívají na místa, kde nikdy nebyli, byť třeba nežijí daleko. Akce nám hodně pomohla naši destinaci zpopularizovat a naplňovat tak hlavní cíl destinační agentury, a sice přivádět k nám do Ústeckého kraje turisty,“ říká místopředseda správní rady Destinační agentury Dolní Poohří Mgr. Michal Voltr. Po počáteční převaze běžců se akce stala především turistickou – návštěvníci přicházejí projít se místy, která neznají. „Letos na osm etap dorazilo přibližně 450 návštěvníků a ze statistik je patrné, že většina z nich se vrací opakovaně,“ dodává Lukáš Pichlík. Mezi tradiční akce agentury patří také zahájení turistické sezóny, prázdninový Den Ohře nebo odborná konference cestovního ruchu Stop and Stay.

Agentura se snaží být aktivní i na poli komunikace s návštěvníky. Na sociálních sítích ukazuje prostřednictvím fotografií krásy Dolního Poohří a seriálem Na vlně zážitků v Dolním Poohří na facebooku upozorňuje na zajímavé akce. „Snažíme se vytvářet nové produkty, nové propagační materiály, které můžeme snadněji zacílit na potřeby turistů. Letos jsme vydali například novou, téměř stostránkovou publikaci Toulky Dolním Poohřím s… nebo jsme začali informovat turisty o novinkách formou newsletteru, který vyšel na jaře a na podzim,“ upozorňuje ředitel. O kvalitě vydávaných publikací svědčí i letos získané první místo v kategorii publikací pro děti v soutěži Touristpropag pro Putování s Ohřinkou.

V příštím roce se chce agentura zaměřit více na obrazovou formu propagace regionu a připravuje nový seriál s tipy na výlety. Akce oblíbené u návštěvníků chce zachovat i nadále. „Nápadů do dalších sezón je spousta, chuť k jejich realizaci neutichající. Poděkovat bych ale chtěl i svému týmu spolupracovníků a všem partnerům naší agentury, bez kterých by se jednotlivé cíle plnily jen stěží,“ uzavřel Lukáš Pichlík. „Zásadní je pro nás především úzká a dlouholetá spolupráce mezi zakladatelskými městy – Kadaní, Kláštercem nad Ohří, Louny a Žatcem, a také s Ústeckým krajem. V agentuře však vítáme i další partnery, ať už z řad obcí, památek nebo provozovatelů služeb,“ dodal Michal Voltr.

Příležitost seznámit se s aktivitami Destinační agentury Dolní Poohří bude také při Galavečeru v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří, který se koná v sobotu 12. listopadu od 18 hodin. Kromě kulturního programu bude součástí večera také vyhlášení výsledků fotosoutěže Poohří vaším objektivem, ocenění účastníků Ohřecké osmičky a ohlédnutí za sezónou 2022. Návštěvníci se mohou těšit na taneční vystoupení, akrobacii Flying Boys z Kolína, rockovou kapelu Bohemicca Rock a k tanci bude hrát orchestr Klub 49. Vstupenky jsou stále v prodeji.