Města, městyse a obce
WORKSHOP 2023

23.11.2023 Galerie Sladovna Žatec

Po nedávném zápisu Žatce a krajiny žateckého chmele jsme se rozhodli uskutečnit tématický workshop pro zástupce místních samospráv na území Dolního Poohří. Hlavním nosným tématem je využití finančních prostředků z dotačního programu „PICR“ na rozvoj turistické infrastruktury v Ústeckém kraji a představení Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s., její činnosti, možnosti spolupráce a toho plynoucích výhod při čerpání dotačních titulů a rozvoji turismu naší krásné oblasti. 

Program workshopu 2023

Zahájení: 9:00

Představení DMO:

9:10 – 9:35

Regionální produkt:

9:35 – 10:00

Fond a dotační tituly:

10:00 – 10:25

Žatec – světové dědictví:

10:35 – 11:00

Marketing 21. století:

11:00 – 11:20

Diskuse a závěr:

11:20 – 11:30

Hlavní tématické okruhy

1) Využití prostředků z dotačního programu PICR

2) Spolupráce s DMO

 

Přihláška 

Zaujal Vás náš workshop? Pokud ano, neváhejte a přihlaste se pomocí tohoto odkazu

Přihláška 2023

Partneři konference